logo
Buildings

Vitajte na stránke našej spoločnosti!

Spoločnosť Data Security Consulting, s.r.o. (DSC, s.r.o.) vznikla koncom júla 2002. Hlavným zameraním je riešenie problematiky informačnej bezpečnosti. Z hľadiska svojich vzťahov je spoločnosť nezávislá od akýchkoľvek dodávateľov bezpečnostných prostriedkov alebo riešiteľov informačných systémov. To umožňuje poskytnúť každému zákazníkovi optimálne riešenie z hľadiska úrovne zabezpečenia aj ceny podľa požiadaviek konkrétneho systému.

Základom spoločnosti DSC je kolektív bývalých pracovníkov Vojenského technického ústavu v Liptovskom Mikuláši pracujúcich v oblasti riešenia bezpečnosti informačných systémov a ochrany utajovaných skutočností pre jednotlivé rezorty štátnej správy:

 • vypracovávanie koncepčných materiálov a bezpečnostných štandardov,
 • výskum a vývoj prostriedkov šifrovej ochrany informácií,
 • analýza a posudzovanie šifrovacích algoritmov a prostriedkov ochrany informácií,
 • vypracovávanie kryptologicko-technických rozborov,
 • vypracovávanie bezpečnostných projektov pre mobilné i stacionárne informačné systémy s rôznym stupňom zložitosti a pre účely ochrany aj najvyšších stupňov utajenia.

Pracovníci spoločnosti disponujú najväčšími skúsenosťami a najkomplexnejšími schopnosťami na Slovensku v predmetnej oblasti (v období do roku 1989 sa mohli tejto problematike venovať len organizácie štátnej správy).

Zameranie pracovníkov pokrýva nasledovné odborné oblasti:

 • oblasť systémovej bezpečnosti,
 • bezpečnosť softvérových prostriedkov,
 • bezpečnosť hardvérových prostriedkov,
 • komunikačná bezpečnosť,
 • kryptologické a autentizačné prostriedky,
 • bezpečnosť operačných systémov,
 • personálna bezpečnosť,
 • administratívna bezpečnosť,
 • fyzická a objektová bezpečnosť.