O firme

 
DSC-logo

Udelené potvrdenia a certifikáty:

- priemyselná bezpečnosť SP-OBP-1018-3/2013-C,
- EU secret SP-OBP-1018-1/2013-DBS-C,
- NATO secret SP-OBP-1018/2013-DBS-C,
- ISO 9001:2008_SK Q-5331/14,
- ISO 9001:2008_EN Q-5331/14,
- ISO 9001:2008_DE Q-5331/14,
- ISO 27001:2005_SK I-5331/14,
- ISO 27001:2005_EN I-5331/14,
- ISO 27001:2005_DE I-5331/14.

Konzultačná a poradenská činnosť
- v oblasti bezpečnosti informačných systémov,
- v oblasti projekcie počítačových sietí s výhľadom pre ich budúce zabezpečenie,
- v oblasti kryptografických a autorizačných algoritmov a kľúčového hospodárstva.

Riešenie informačnej bezpečnosti
- vypracovanie analýzy bezpečnostných rizík (aj na báze automatizačného prostriedku),
- návrh bezpečnostných riešení a opatrení (napr. virtuálne privátne siete),
- spracovanie bezpečnostných dokumentov informačných a komunikačných systémov.

Projektovanie bezpečnostných prostriedkov
- prostriedky ochrany prístupu do počítača,
- prostriedky šifrovej ochrany informácií.

Analytická činnosť
- analýza vlastností šifrovacích a hashovacích algoritmov,
- analýza vlastností generátorov šumu, náhodných znakov a šifrovacích kľúčov,
- vypracovanie kryptologicko-technických rozborov šifrovacích algoritmov,
- jedna z mála spoločností schopná vykonávať uvedené činnosti bez nutnosti potreby zdrojových textov.

Certifikačná činnosť
- posudzovanie a testovanie bezpečnostných prostriedkov,
- vykonávanie certifikácie technických prostriedkov (po autorizácii NBÚ).

Spolupráca s organizáciami štátnej správy SR
- Národný bezpečnostný úrad, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, Úrad vlády SR a pod.

Kontakty

Data Security Consulting, s.r.o.
kpt. Nálepku 10
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/552 88 70, 556 41 11
Fax: 044/556 41 13

E-mail: dsclm@dsclm.sk

Copyright C 2005 - 2015 Data Security Consulting, s.r.o. Všetky autorské práva vyhradené

W3C HTML 4.01 |W3C CSS 2.1 |80% W4D

počet prístupov: