logo
Buildings

Referencie spoločnosti

Spolupráca s vybranými organizáciami Štátnej a verejnej správy

 • Národný bezpečnostný úrad
 • Ministerstvo obrany SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho o rozvoja SR
 • Úrad vlády SR
 • Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
 • Finančná správa SR
 • Štatistický úrad SR
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Krajský úrad v Nitre
 • Kancelária verejného ochrancu práv
 • Úrad na ochranu osobných údajov

Hlavné partnerské organizácie

 • Enterprise Services Slovakia s.r.o. Bratislava
 • SOITRON, a.s. Bratislava
 • Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Bratislava
 • stengl a.s. Bratislava
 • InterWay, s.r.o. Bratislava
 • LYNX, s.r.o. Košice
 • Aliter Technologies, a.s. Bratislava
 • Softip, a.s. Banská Bystrica
 • ALISON Slovakia s.r.o. Bratislava
 • ICZ Slovakia, s.r.o. Trenčín
 • Corinex Group, a.s. Bratislava
 • Alcatel Slovakia a.s. Liptovský Hrádok
 • GiTy – Slovensko, a.s. Martin

Vybrané riešené projekty informačnej bezpečnosti

Finančné organizácie

 • Sociálna poisťovňa Bratislava
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa Bratislava
 • Centrálny depozitár cenných papierov, a.s. Bratislava
 • Poisťovňa AIG Slovensko a.s. AC DIPLOMAT Bratislava
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava
 • CAC LEASING Slovakia, a.s. Bratislava
 • Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava
 • Santander Consumer Finance, a.s. Bratislava

Oblasť vodárenstva

 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava
 • Severoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. Žilina
 • Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčín
 • Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany
 • Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš

Oblasť energetiky

 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava
 • Transpetrol, a.s. Bratislava
 • Trnavská teplárenská, a.s. Trnava
 • Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
 • Východoslovenská energetika, a.s. Košice

Výrobná sféra

 • U.S.Steel Košice, s.r.o. Košice
 • Alcatel Slovakia, a.s. Liptovský Hrádok
 • Topvar, a.s. Topoľčany
 • Izomat, a.s. Nová Baňa
 • Matador, a.s. Púchov
 • Whirlpool Slovakia, s.r.o. Poprad a Bratislava
 • Trens, a.s. Trenčín
 • PROTHERM PRODUCTION s.r.o. Skalica
 • OSRAM Slovakia a.s. Nové Zámky
 • MicroStep, s.r.o. a MicroStep – HDO s.r.o. Bratislava

Ostatné oblasti

 • Vládna sieť GOVNET
 • Microsoft Slovakia s.r.o. Bratislava
 • Notárska komora SR, Notárske úrady
 • Slovenská televízia Bratislava, dcérske spoločnosti
 • COOP Jednota Slovensko, s.d. Bratislava
 • Jasná Nízke Tatry, a.s. Demänovská Dolina
 • TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. Vysoké Tatry
 • ViaPVT, a.s., Viasec, a.s. Bratislava
 • Beset, s.r.o. Bratislava
 • SECURITON Servis s.r.o. Bratislava
 • Detektívna informačná služba, s.r.o. Žilina