logo
Buildings

Certifikáty

Spoločnosť je držiteľom nasledujúcich certifikátov:

 • Osvedčenie o priemyselnej bezpečnosti NBÚ pre prácu s utajovanými skutočnosťami stupňa „TAJNÉ“ (pre postupovanie aj vytváranie utajovaných skutočností)
 • Osvedčenie Facility Security Clearance Certificate For NATO SECRET
 • Osvedčenia Facility Security Clearance Certificate For EU SECRET
 • Certifikáty ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 oba od spoločnosti QSCert, spol. s r.o.

Pracovníci spoločnosti sú držiteľmi nasledujúcich certifikátov:

 • Medzinárodný certifikát spoločnosti CPA Amsterdam pre ovládanie systémov RiskPAC a RecoveryPAC (expertné nástroje pre analýzu bezpečnostných rizík a tvorbu plánov obnovenia funkčnosti po narušení)
 • Interný Audítor SMIB (ISO/IEC 27001)
 • Certified Information Systems Auditor (CISA)
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 • Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)
 • Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • Microsoft Certified System Engineer (MCSE)
 • Novell Certified Linux Administrator (Novell CLA)
 • Certified Ethical Hacker (CEH)
 • eLearnSecurity Certified Professional Penetration Tester (eCPPT)